Услуги

В консултативния кабинет на логопед Елена Гьошкова ще получите квалифицирана диагностика и корекция на различни видове езиково-говорни и комуникативни проблеми:

 •  

  Нарушено произношение на различни звуковете в речта.
 •  

  Изоставане в езиковото развитие при децата.
 •  

  Затруднения при овладяване на писмената реч.
 •  

  Проблеми със слуховата преработка и последващите ги затруднения при овладяване на устната и писмената реч.
 •  

  Изготвяне на индивидуална програма и консултиране при използване на системите за слухова стимулация The Listening Program® на Аdvanced Brain Technologies.
 •  

  Прилагане на Brain Gym в процеса на корекционната работа.