Brain Gym

Програми / Brain Gym

Образователна кинезиология

Brain Gym® – Движението врата към ученето

От 1992г. терапевтичната програма Брейн Джим ежегодно е номинирана като една от десете резултатни обучителни техники в САЩ. Повечето от децата, с които работим в кабинетите си или в училище вече са получили диагнози, като дислексия, аутизъм, диспраксия, хиперактивност и други. Въпреки че тези диагнози са много важни за терапията, обучението и подкрепата вкъщи и в училище не винаги могат да помогнат да се разберат индивидуалните предизвикателства, които детето изпитва. Brain Gym се концентрира не върху симптомите, а над причините за редица трудности в четенето, писането, математиката, концентрацията, запаметяването. Чрез достъпа до този тип знание специалистите или учителите ще се стремят да помогнат на детето да развитие основни умения, които са изключително важни за учене, гледане, слушане, академичен успех и прилагането им в ежедневния живот.

Какво е Brain Gym®?

Brain Gym® включва серии специализирани движения, които ефективно интегрират лявото и дясното мозъчни полукълба, като правят ученето лесно. Специфичните движения на тялото стимулират обособени аспекти от функционирането на мозъка. Движенията в метода са създадени за да активират различни когнитивни функции, включително комуникативни. Спомагат за разбирането и организацията.

Имат широко приложение и могат да се използват за подобряването на почти всяко умение, независимо дали психично или физическо, както и да се постигне емоционален баланс.

Образователната кинезиология и Brain Gym са резултат на многогодишните проучвания на американеца д-р Пол Денисън в областта на ученето и функциите на мозъка. Сега се използва в повече от 30 държави и е известен като безопасен, ефективен и иновационен образователен инструмент за самоусъвършенстване.

Движенията са лесни за научаване и изпълнение и, веднъж автоматизирани, се превръщат в ресурс за цял живот.


На кого помага?

Първоначално метода е създаден да помага на деца с трудности в научаването като дислексия, диспраксия и ХАДВ. Днес Brain Gym се използва за подобряване качеството на живот на хората от различни сфери и области на живота – от образование, през изкуство, бизнес, здравеопазване, спорт и за лично развитие. Движенията могат безопасно да се използват от хора на почти всяка възраст и със степен на подвижност.


На какво помага?

Подобрението в интеграцията и неврологичната преработка в мозъка, които се получават в резултат от използването на Brain Gym, влияят положително на:

  • уменията за учене като – четене, писане, звуко-буквен анализ и математика
  • паметта, концентрацията и фокусирането
  • физическата координация и движенията
  • поведението
  • комуникацията, езиковите и говорни умения
  • постигането на цели, лични или професионални
  • изпитните резултати
  • себеразвитието и уменията за управление на стреса

Brain Gym е ефикасен метод и се предлага, ръководи и проследява единствено от специално обучен специалист. Важно е децата или възрастните, които навлизат в техниките да има желание и мотивация да се работи системно. Тренингът с Brain Gym, дава както непосредствен, така и дългосрочен (саморазвиващ се) ефект на повишаване на умствената работоспособност и оптимизиране на интелектуалните процеси