Консултация

Начало /Консултация

Логопедичната консултация и терапия не са нещо страшно или травмиращо за детето. Всичко се поднася в игрова форма, с много нагледни средства. Ако родителят има притеснения относно развитието на своето дете, най-добре е да направи консултация със специалист. Логопедът ще установи дали това са само родителски притеснения или наистина има проблем и своевременно ще започне терапия.


Кога родителят да се обърне към логопед?

От раждането до 3 г възраст:


В предучилищна възраст:

  • Ако детето не разпознава цветовете, посоките горе-долу, пред-зад
  • Ако не може да изпълни вербални инструкции
  • Ако не може да води диалог, да отговаря на въпроси и само да задава такива
  • Не подрежда правилно думите в изречението, изпуска думи или не ги съгласува правилно.
  • Когато не може да разкаже за случка или позната приказка като спазва последователността на събитията.
  • Ако не произнася правилно, пропуска или заменя звукове - с, з, ц, ш, ж, ч, р, л, к, г.
  • Когато среща трудности при овладяване уменията за фонемен анализ в подготвителна група преди училище
  • Ако детето заеква.

В начална училищна възраст:

  • не се справя с овладяването на писмената реч, не прави фонемен анализ или синтез, не разбира прочетеното

Галерия