Елена Гьошева

Програми / Флортайм

Какво представлява Флортайм терапията?

DIR Floortime (от floor – под и time – време, или време, прекарано в игра на пода)

DIR Floortime е терапия, основана на играта. В този процес терапевтът и родителят използват времето, в което детето е ангажирано и активно, за да му помогнат да се развие и да се справи с трудностите в развитието и да обогати своите умения и способности във всички области. Подходът DIR Floortime е разработен от д-р Стенли Грийнспан и има за цел да обедини терапевтична и коригираща среда с игровата.

Идеята на терапията е да бъде естествена, а средата да е топла и безопасна за детето, така че то да се чувства спокойно, да му е забавно и да не се усеща принудено да прави нещо. Също така, едно от предимствата на този подход е, че най-близките до детето - родителите, могат да научат основните идеи и ключови моменти на терапията, за да я приложат у дома.


Като цяло Флортайм терапията има за цел да помогне на децата да достигнат следните шест основни области на напредък в развитието си:
  • Саморегулация и интерес към света
  • Създаване на приятелски отношения с околните
  • Участие в двупосочно общуване
  • Пълноценно общуване
  • Обогатяване на емоционалния свят
  • Стимулиране на емоционалното мислене
Флортайм терапията не въздейства върху говорните, двигателните или когнитивните умения поотделно. Вместо това тя оказва благоприятно влияние върху всички тях, като на първо място се състредоточава върху емоционалното развитие на детето.

Floortime се използва при работа с:
1. Деца с аутизъм
2. Деца с проблеми в развитието като хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието.
3. Деца с трудности в адаптацията и социализацията
4. Деца с поведенчески затруднения (агресия, страхове, тревожност).

Има три основни идеи зад подхода на флортайм:
1. Възрастният следва нуждите на детето и се свързва с емоционалното му състояние.
2. Възрастният създава условия детето да бъде спонтанно, креативно, да създава идеи и да поема инициатива.
3. Възрастен свързва всички сетивни системи на детето и настоящите му способности, емоции за по-нататъшно развитие.

Предимства на подхода Floortime:
1. Възможност за ранно започване на терапията.
2. Възможност за обучение на родителите да поддържат терапия у дома.
3. Естествена, безопасна терапевтична среда за детето.
Всички деца обичат да играят и получават удоволствие от това, единствената разлика е, че детето от аутистичния спектър играе по по-сосбен начин.

Логопед Елена Гьошкова

Професионалист с дългогодишен опит

Логопед Габриела Христова

Доверен логопед на АЛА