The Listening Program

Програми / The Listening Program

The Listening Program

Система за стимулиране на слуховата преработка

The Listening Program® (TLP) е музикален метод, базиран на звуковото възприятие, който въздейства на мозъчната дейност като стимулация, с цел подобряване на успеваемостта в дейностите в училище, на работа и в ежедневието.

Систематичното обучение се осигурява чрез слушане на психоакустична променена класическа музика, която тренира мозъка да обработва звука по-ефективно.

Това води до подобрения в :

 • Ученето
 • Вниманието
 • Говора и езиковите компетенции
 • Четенето, Слушането
 • Сензорната преработка и интеграция
 • Социална ангажираност
 • Поведение и саморегулиране
 • Музикални способности
 • Мозъчна дейност
 • Ежедневен живот


Деца, тийнейджъри и възрастни могат да използват програмата у дома, класната стая, клиниката, или на работното място. Тя е напълно преносима и лесна за ползване. Програмата за слухова стимулация (The Listening Program®) се вмества лесно във всякакъв дневен режим и изисква да отделите време само 15 до 30 минути на ден.

Тя е синтез на музикалното изкуство и сериозни научни изследвания. Майсторските изпълнения са на Камерния ансамбъл Arcangelos Chamber Ensemble. Използвани са модерни технологии за аудио обработка, за да се осигури ненадминато изживяване.
Как може нещо, което изглежда толкова просто – слушането на психоакустично променена класическа музика действително да въздейства върху широка гама от умения като четене, комуникация, обучение и памет?

Многобройни проучвания по целия свят, включително изследвания в Университета в Шефилд, Великобритания предоставят емпирични доказателства, в подкрепа на ефикасността на Програмата за слухова стимулация (The Listening Program®).

Докато това потвърждава сериозността на въздействието, за много остава въпросът – Как работи Програмата за слухова стимулация?

Психоакустично променената музика на The Listening Program® е патентно записаната и защитена. Нейните характеристики са създадени, за да стимулират или „да упражняват” различните функции на системата за обработка на звука. В нашето ежедневие тази система директно кодира звуковите вибрации в невроимпулси, които мозъкът разпознава като звукове, шумове, музика или реч. Тренирането с The Listening Program® позволява на мозъчните функции по-добре да получават, съхраняват, обработват и използват важната информация, която е необходима за ученето, поведението, специализираните дейности и ежедневието.


Връзката на ухото с мозъка.

Трудно е да си представим предизвикателството да се организират хаотичните слухови възприятия в организирана система, която да подпомага ученето и други по-глобални психични процеси.

Някои от класическите музиканти като Моцарт, Хайдн и Вивалди, са създали музиката си със специфична структура, чиито аудио вълни създават организирано въздействие. В тези структури са съчетали по гениален начин времето, честотата и силата на тона. Когато слушаме музиката, ушите възприемат музикалните вълни, които пристигат с различна честота, която се измерва в херци (Hz). Тези честоти стимулират мозъка, тъй като вътрешното ухо кодира импулсите към слуховия нерв и това се отразява на различни функции на мисловните и телесни процеси.


Специфични честоти за Специфични функции

The Listening Program® съчетава десетилетия на клинични изследвания в няколко области, включително неврология, физиология, психоакустиката, звукова обработка, теория на музиката и други. Методът се основава на работата на авторитетни лидери в тези области, като лекаря-специалист по уши, нос и гърло (УНГ) д-р Алфред A. Томатис, MD (1920-2001). Наред с другите си открития, д-р Томатис помогна да се идентифицира връзката между определени звукови честоти и тяхното въздействие върху функциите на съзнанието и тялото. Опростено разясняване на заключенията от д-р Томатис показва, че някои групи, или зони на звукови честоти засягат различни възможности на мозъчните функции. Това дава възможност на мозъка да получава, обработва, съхранява и използва по-добре постъпващата информация.


The Listening Program® е създадена спрямо тези зони, които систематично се стимулират и под наблюдението на обучени консултанти се индивидуализира целенасоченото въздействие по различни начини.


The Listening Program® терапевтични категории:

Пълен спектър – целеви зони 1, 2 и 3. осигурява всеобхватно организиране на досегашния опит и възприятие
Сензорна интеграция – целева зона 1 (ниски честоти) за стимулиране на възможности като баланс, координация, моторни умения и други.
Говор и езикови умения – целева зона 2 (средни и високи честоти) за стимулиране на мозъчните умения за запаметяване, внимание, вокален контрол и други.
Висок спектър – целева зона 3 (високи честоти), който въздейства върху креативност, интуиция, енергичност и други.

Базисните компоненти на слуховата преработка се тренират чрез основните характеристики на музиката – честота, сила и ритъм. Години преди да бъдат записани изключителните оркестрации за The Listening Program®, терапевти, физиотерапевти, невролози, музиканти и аудио-инженери, се обединияват в проучвания и разработки. По-дълбокия поглед в създаването на програмата дава яснота как ефективността и въздейства за подобряване на интелектуалното, социалното, емоционалното и физическиото развитие.


Музиката за TLP – подготовка и продуциране

За всеки TLP запис, професионални музиканти от различни краища на света се събират в Arcangelos Chamber Ensemble. Тези музиканти са избрани заради техническото майсторство, експресивните музикални качества, и естествената потребност да създават музика за развитието на човешкия потенциал.

Внимателно подбраните композиции са подредени в допълнение на психоакустичния ефект, включвайки различна оркестрация, темпо, октави, метрика и опростяване на линиите.

Голяма част от процесите са надграждащи в областта на психоакустиката за добавяне на природни звуци и ефекти в музикалната структура. Те включват филтриране, аудио акценти, смесване, пространствен динамичен съраунд, аудиопреобразяване на звука и др. Като резултат – музикалните TLP композиции са щателно подготвени. Програмата предлага качествена музика и аудио стимулация, които са не само доказани – те са изключителни.


TLP е записана с патентован метод на ABC Modular Design™, което е крачка напред в ефективността на тренирането на слуховата система за обработка на звука, като осигурява фази „Подготовка“, „Тренинг“ и „Интегративна“.

Науката за физическа подготовка (и практическо приложение) показва, че някои подходи са най-ефективни, като постепенно се загряват мускулните групи, следвани от натоварващи упражнения, и завършване с успокояващ стречинг.

TLP музиката е разделена на 15-минутни модули. В рамките на тези модули, първата фаза, „А“ отпуска слушателя и се подготвя слуховата система за обработка за по-интензивно стимулиране във „Б“ фаза. Последните пет минути, слушателя се връща в релаксиране по време на последната „С“ фаза.


Защо ABC Modular Design е толкова важен…

Този новаторски метод на поднасяне на стимулацията е важен, защото ефективната стимулация зависи от него в много по-голяма степен отколкото само от подбора на музиката и психоакустичните въздействия. Освен това, методът изисква слушателят да бъде подготвен да получи тази информация.

Когато са налични стрес или безпокойство, които нарушават в голяма степен процесите на слухова преработка, ухото не може лесно да обработва високите честоти на звука. Това води до намаляване на способностите за слухова преработка. Проучванията показат, че слушателят трябва да е предварително релаксиран, за да се очаква правилна обратна реакция от нервната система и подобряване на функцията на средното ухо.

Модулния ABC дизайн засилва ефекта от базово-музикалната аудио-стимулация, подготвя слушащия, осъществява същинското стимулиране, а след това възстановява слушателя до състояние на релаксация. С музиката на TLP, подобряването на функционирането на системата за слухова преработка е повече от терапевтични усилия, а именно – клинично доказано подобрява способностите.

Многобройни слушатели по целия свят са избрали The Listening Program®, заради улесненото използване, рентабилност и подлежащи на проверка резултати.

Точно както слушателите са уникални и различни, така има и индивидуално прилагане за всеки един. „Универсалният модел“ не е ефективен метод и затова ABT винаги разчита на квалифицирани и обучени консултанти за администриране на метода TLP.


Кои са ABT консултанти?

ABT консултантите се състоят от една разнообразна група от терапевти:

 • Ерготерапевти
 • Логопеди
 • Аудиолози
 • Психолози
 • Специални педагози
 • Лекари
 • Педагози
 • Музикотерапевти и др


Специалистите се лицензират за ABT консултанти, чрез преминаване на цялостна програма за обучение. Веднъж обучени, ABT консултантите са добре оборудвани за проектиране на слушателски графици – индивидуални за всеки клиент. Те намират гъвкавостта на TLP за много полезна, защото тя позволява да се предложи значителен напредък за клиенти, търсещи усъвършенстване, както и шанс за положителна промяна и за тези, борещи се с инвалидизиращи заболявания. Нещо повече, методът TLP интегрира и широк набор от условия, които действително подобряват ефекта и на други терапевтични методи и съпътстващи терапии.


Лицензираните за България терапевти можете да намерите на следния адрес:   www.thelisteningprogram.com


Какво да очакваме

След първоначалната диагностика на клиента, ABT консултанта ще определи подходящ, индивидуален план за слушане. Като цяло, слушащите ще използват TLP веднъж или два пъти дневно в продължение на 15 минути, пет дни в седмицата. Първоначалният план за слушане се провежда в продължение на поне няколко месеца, последвани от поддръжащ период на слухова стимулация. Консултантът ще наблюдава промените и ще прави корекции в планирането на стимулацията, за да отговори на индивидуалните нужди на всеки клиент.

Какъвто и график на слушане да използвате, последователността от страна на слушащия е от решаващо значение.

За трайна промяна, случайните или епизодични натоварвания от звуково стимулиране няма да дават резултати. Мозъкът трябва да е често и многократно трениран със специфичните и правилни аудио честоти, както и за достатъчен срок от време, за да се очаква ефективна промяна.

Информацията е предоставена от Advanced Brain Technologies и е със запазени авторски права. Материалът е предоставен с любезното съдействие на международния представител на ABT за България-– Олга Георгиева , Център Логос АБВ.