Услуги

Начало / Услуги

Услуги

При нас ще получите квалифицирана диагностика и корекция на различни видове езиково-говорни и комуникативни нарушения:  • Корекция на напревилното произнасяне на говорните звукове
  • Терапия при изоставане в езиковото развитие на децата
  • Логопедична терапия на затруднения при овладяването на писмената реч.
  • Консултиране на родителите относно ранното детско развитие и терапия за развитие на уменията за комуникация, основана на подходите Intensive Interaction и DIR Floortime
  • Изследване способностите за слухова преработка с теста TAVS.
  • Консултиране при проблеми в слуховата преработка, както и изготвяне на терапевтични стратегии, основани на програмите за звукова стимулация The Listening Program® на Аdvanced Brain Technologies.
  • Прилагане на Brain Gym в процеса на корекционната работа.
  • При необходимост осигуряваме и консултация с детски психолог.