Логопедичната консултация и терапия не са нещо страшно или травмиращо за детето. Всичко се поднася в игрова форма, с много нагледни средства. По-добре, ако един родител има притеснения да направи консултация, на която логопедът може и да установи, че това са само родителски притеснения. Но, ако пък наистина има проблем, е добре да не се губи време и да се започне навреме терапията.

Кога родителят да се обърне към логопед?

Когато детето до 3 годишна възраст още не говори или говори "бебешки".
В предучилищна възраст:
» Ако детето не разпознава цветовете, посоките горе-долу, пред-зад.
» Не подрежда правилно думите в изречението, изпуска думи или не ги съгласува правилно.
» Когато не може да разкаже за случка или позната приказка като спазва последователността на събитията.
» Ако не произнася правилно, пропуска или заменя звукове - с, з, ц, ш, ж, ч, р , л , к,г.
» Ако детето заеква.
В начална училищна възраст:
» не се справя с овладяването на писането, четенето или смятането, въпреки че е достатъчно умно, понякога с прояви на хиперактивност с или без дефицит във вниманието.