• The Listening Program

    Система за стимулиране на слуховата преработка


     
  •  
  • In time

    „Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”


  •