Моята квалификация и професонален опит

 • ОБРАЗОВАНИЕ:

  1991-1996 г.
  Софийски университе "Св. Климент Охридски"
  Специалност: Дефектология
  Специализация: ЛОГОПЕДИЯ и СЛУХОВО-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
   
  ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
   
  "Преход от устната към писмената реч и някои проблеми при ограмотяването на първокласници" 11.10.2009г., Логопедичен център "Ромел"

  "Дефицити на невербалната комуникация: характеристика и терапевтични насоки" 07.02.2010г., Логопедичен сентър "Ромел"

  "Невропсихологична диагностика" 16.07.2010г. Национално сдружение на логопедите в България

  "Диагностика и превенция на езика 3-4 " 07.11.2010г., Логопедичен център "Ромел"

  "Терапии на нарушенията на писмената реч" 28.11.2010г., Логопедичен център "Ромел"

  Обучителен практически курс за работа с „Компютърна програма за подобряване скоростта на четене” 23.06.2012 г., Логопедичен център "Ромел"

  Сертифицирано обучение за прилагане на Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ на деца от 4 до 7 години /Превенция на дислексия/ 7-8.12.2013г, Екатерина Щерева

  Brain Gym 101® – сертифицирано обучение 6-9.04.2014г., Alan Heath-Learning Solution Director

  Сертифициран курс за използване на Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2 – 12-13.04.2014 г., Екатерина Тодорова, OS България

  „Как да развием уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения” 14.06.2014 г. Анна Манолева

  The Listening Program®-In Time provider course - сертифицирано обучение на Аdvanced Brain Technologies, 09.2014г.

  Слухова преработка и The Listening Program® – сертифицирано обучение на Аdvanced Brain Technologies, 05.2015г.

  Сертифицирано обучение за прилагане на Picture Exchange Communication System /PECS/ Level 1 12-13.11.2015г. Piramid educational PECS consultants

 


 •  
  ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
   
  1999-2008 г. Логопедичен кабинет в 21 ОДЗ "Зора", обслужващ целия район Илинден / 5 детски градини /

  2008-2011 г. Логопед в ЧСОУ ЕСПА, член на Управителния съвет на училището

  2011-2014г. ОДЗ 59 „ Елхица” - логопед към група за образователна интеграция на деца със Специални образователни потребности

  От 2011г. Частна практика